СОФТУЕР ЗА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ

ХОТЕЛСКИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

    

Onity е  един от водещите производители на електронни заключващи системи в света. В настоящия

момент фирмата е изцяло американска собственост и принадлежи към групата UTC Fire & Security на концерна UTC.  Електронните решения на Onity могат да се открият в повече от 30 000 хотела разположени в 125 страни по света. Над 250 хотелски вериги по света вече разчитат на продуктите на Onity в своите хотели. Фирмата има развита дистрибуторска и сервизна мрежа в 125 страни и инсталирани над 5 мил. електронни брави.

Дистрибутор на Onity за България е фирма ЕЛТУР - 95 ООД, София.

КОМПОНЕНТИ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАКЛЮЧВАЩАТА СИСТЕМА

 Електронни брави

Onity предлага две различни като дизайн системи: Trillium и ADVANCE. Според използуваната картова технология във всяка от двете системи се предлагат различни модели брави. За система Trillium: Trillium Mag за магнитни карти и Trillium RFID за безконтактни карти. За система ADVANCE: ADVANCE  Mag за магнитни карти,  ADVANCE Dual за магнитни и чип карти и ADVANCE Trillium RFID за безконтактни карти. Серията Trillium е в продажба от месец септември 2016 г. и освен нов дизайн притежава и редица технологични нововъведения. ADVANCE Trillium RFID и Trillium RFID са съвместими със стандартите ISO 14443A, ISO 14443B(part 4) и NFC.  Системата може да работи с MIFARE Classic, MIFARE Plus, MIFARE Ultralight и MIFARE Ultralight C безконтактни карти или други носители. Серията RFID Trillium има опция и за добавяне на Bluetooth модул за работа с функцията DirectKey. Бравите се монтират автономно на всяка врата и не се изисква допълнително опроводяване. Ключовият механизъм се захранва от четири стандартни алкални батерии АА по 1,5 V с дълготрайност 2 - 4 години. Електронната част съдържа часовник и памет за последните 500 събития. Според механичната част бравите са със следните механизми: ANSI, DIN, EURO, TUBULAR и INTERCONECTED. Налични са различни видове дръжки и полировки. В механизма е вградено блокиране срещу взломно отваряне отвън и антипаник устройство за бързо отваряне отвътре. Бравата има допълнително резе за заключване отвътре. При заключване отвътре се активира автоматично  режим "Не ме безпокойте", подава се светлинна индикация за това на  камериерските карти и се забранява достъпа им в стаята. Бравата има светлинна индикация за изтощени батерии. Магнитната карта се чете от бравата и при вкарване и при изваждане с което се постига прецизност на работа. Възможно е лесно превключване на бравата в режим "Office Mode" - свободен проход. Зелен и червен светлинни индикатори дават информация за различните състояния на бравата. Предвидена е възможност за предварително кодиране на специални програмиращи и резервни карти, осигуряващи работоспособност на системата за достъп  дори при тотален срив на всички компютърни и кодиращи устройства в хотела.  

Устройство за запис на карти

За кодиране на карти се използуват различни енкодери в зависимост от използуваната технология. HT22M е моторизиран енкодер който автоматично вкарва поставена карта, извършва запис и я изважда навън. Може да се превключва за запис на LO CO или HI CO магнитни карти. Има възможност за запис  на допълнителна информация в различни формати  на стандартните 1 и 2 писти на магнитна карта. Същият енкодер се използува и за кодиране на чип карти. HT22I е  енкодер с ръчно придвижване на картата. Работи само с магнитни карти, но няма възможности за запис на 1 и 2 писти. HT22P е за безконтактни RFID карти от типа MiFare Classic/EV1. Енкодер HT22R се появи със новата серия брави RFID Trillium и може да кодира и карти от типа MiFare Plus. Всички модели енкодери могат да работят в три независими режима на ползуване: автономно без компютър, свързани с компютър и управлявани директно от PMS софтуер или свързани към компютър и управлявани чрез системния  софтуер на Onity. При новата версия на софтуера OnPortal за безконтактни RFID карти се използва нов модел енкодер с  USB интерфейс.

Карти 

В зависимост от модела на бравата се използуват магнитни, чип или безконтактни карти. Могат да се използуват многократно. Всяка  карта е уникална за себе си.  Всяка карта за нов гост, поставена в ключалката прекратява действието на предшествуващата. Системата поддържа специални карти за обслужващия персонал:   мастер карти, карта за определен етаж, определени стаи, еднократни карти и др.. За бравите RFID освен карти могат да се използуват и жетони или гривни.

Портативен програматор

За всички системи се използува портативен програматор PP32. Служи за първоначално инициализиране на електронните брави и сейфове OS600 при монтаж, ремонт и преместване на друга стая. Позволява четене от паметта на бравата и сейфа на последните 500 отваряния. Има и някои диагностични функции и възможност за аварийно отваряне на брава или сейф. Създаден е и нов вариант портативен програматор XPP с разширени възможности за управление и на сейфовете от серията OS400. При новата версия на софтуера OnPortal  функциите на програмиращо устройство са опция на софтуера, като за целта се използва преносимо устройство с Windows: лаптоп или таблет.

 

Сейфове OS700 /OS600 / OS400 / OS200 / OS100

Сейфът OS600 e допълнително устройство към системите с магнитни карти: Trillium Mag и ADVANCE Mag/Dual. Специално разработен за инсталиране в стаите.  За програмиране на код на госта се използва магнитната  карта   на   госта за  стаята след което се оперира само с PIN клавиатурата и избрания код. Лесно се препрограмира и премества в друга стая. Сейфовете от OS500/ OS400/ OS200/ OS100  могат да се ползуват самостоятелно независимо от заключващата система на вратите. Кодирането се извърщва с PIN клавиатура.

OS700 е сейф , който се използва със системите с безконтактни карти: Trillium RFID и ADVANCE RFID. Следвайки най-новите пазарни тенденции и изисквания, хотелските сейфове за стая OS700 на Onity използват RFID технология. Управляват се с картата за достъп до стаята и са много лесни за използване. Комбинирано с доказаната надеждност на продуктите на Onity , сейфовете OS700 са идеалното решение за хотели, които искат да предложат висока сигурност на вещите на своите гости.

Брава за външен монтаж - Outdoor Lock

 Разработена да издържа на есктремални условия на околната среда: влажност, соленост, пясък, прах, топлина, студ, дъжд, сняг и др..  Работи при температури от -40°C до +75°C. Предлага се с два вида покрития устойчиви на корозия: Satin Chrome или Dark Bronze. Специално уплътнение предпазва от проникване на влажност във вътрешната част на бравата, а допълнителна система от дренажни отвори отвежда проникнала през четеца вода навън. Опционално се предлага с литиеви батерии за работа при изключително ниски температури. Този тип брави са налични в две разновидности: Trillium Mag за магнитни карти и Trillium RFID за безконтактни карти. Притежава всички останали функции на бравите от системите Trillium и ADVANCE.

 

Стенен четец 

Стенният четец е устройство което чете информация от картата и я предава на свързания с него управляващ блок. В зависимост от картите има 3 вида четци: за магнитни карти, комбинирани за магнитни и чип карти и за безконтактни карти. Служи за управление на проходи където се използуват същите карти на гостите и персонала на хотела/паркинги, бариери , асансьори и др./. Към четеца се свързва допълнителен управляващ блок с релета за включване на различни устройства. Съществува в 2 разновидности: On-Line Свързан с двупроводна мрежа HTCOM с главната система. Информацията от всяка активирала го карта се записва веднага в базата данни. В паметта се съхраняват последните 8000 отваряния. Функцията Anti-passback не позволява да се използува карта за вход ако преди това не е регистрирано излизане на същата.; Off-LineБез връзка със системата. Монтира се автономно в комплект с управляващ блок стандартно с две релета. Програмира се както всяка електронна брава. Записаната информация в четеца се извлича с помощта на портативния програматор.

Устройства за икономия на енергия

Разработени са и се предлагат две серии устройства за икономия на енергия към системите Onity. Основната разлика между тях е в начина на монтаж на стената. Устройството OniSwitch сe монтира чрез повърхностен монтаж директно с дюбели на стената и съществува в следните модели: OniSwitch Basic с  чисто механично включване и изключване, OniSwitch Mag Intel интелигентно, включващо само при прочитане на валидна магнитна карта, и OniSwitch RFID интелигентно, включващо само при прочитане на валидна безконтактна RFID карта. Устройството Intellity сe монтира  върху електрическа кутия с вграден монтаж в стената и съществува в следните модели: Intellity Basic с  чисто механично включване и изключване, Intellity Mag Intel интелигентно, включващо само при прочитане на валидна магнитна карта, Intellity Dual Intel интелигентно, включващо само при прочитане на валидни магнитна или чип карта и Intellity RFID интелигентно, включващо само при прочитане на валидна безконтактна RFID карта. Поради механичния начин на задействуване моделите Basic могат да се използува и в трите вида системи: с магнитни, чип и безконтактни карти. Информацията необходима за активиране на интелигентните устройства се записва на Писта 1 на картата и това налага използуването на моторизиран енкодер за запис. Устройствата разграничават картите на гостите от картите на обслужващия персонал и това дава възможност при обслужване на стаите да не се допуска включване на определени консуматори: климатик, телевизор и др.. Интелигентните устройства се програмират с помощта на специални програмиращи карти. Имат LED индикатор за лесно разпознаване в тъмното и забавяне от 1 минута за изключване.  

 Безконтактни брави за шкафчета

Системата RFID OniLocker е предназначена за вграждане във врати на шкафчета, чекмеджета и др.. Работи с безконтактни карти съвместими със системата ADVANCE RFID на Onity. За запис на необходимата информация на безконтактната карта се използува допълнителен софтуер и RFID енкодер. Работи с карти MiFare с 1K памет, като се използува сектор 15 на безконтактната карта за запис на необходимата информация. Освен карта могат да се използуват и други носители като ключодържател, жетон, гривна и др.. Ключалката се захранва с 4 стандартни батерии АА. Системата е подходяща за спа центрове, спортни комплекси, помещения за персонал. Настройва се за работа в два различни режима на ползуване на ключалките:

Фиксиран На всяка брава е присвоен номер и работи само с кодираните карти за този номер.

Свободен – Потребителя може да заеме всяка свободна брава. Веднъж заключена с дадена карта бравата се отваря само с нея. При отваряне и освобождаване може отново да се ползува с всяка валидна карта.

Електронен патрон

Превръща обикновена механична брава в брава с електроннен RFID патрон. Изисква се само подмяна на патрона без да са необходими други действия по бравата. Не изисква опроводяване. Има памет за запис на последните 1000 събития. Работи с MiFare безконтактни карти или ключодържател, жетон, гривна. Налични са размери на патрона от 60 до 120 мм. Захранва се с 3 батерии тип LR1 с продължителност на работа приблизително 2 години. Дистанция на задействане до 30 мм. Съществува специална версия за монтаж на открито. Системата включва освен електронния патрон и софтуер за управление и универсално усройство енкодер/програматор. Последното се свързва с USB интерфейс към компютър за кодиране на карти или към патрона за изпълняване на специални функции. Няма разработен интерфейс за връзка с PMS системи на рецепция.

DirectKey  Решение за мобилни ключове

DirectKey е новото рентабилно решение за мобилни ключове на Onity за хотели от всякакъв размер. Използва облачно базирани данни за ключа и Bluetooth® технология. DirectKey позволява на гостите бързо и сигурно да изтеглят ключа си на смартфона си, за лесен достъп до определената им стая, заобикаляйки рецепция. Ключовите идентификационни данни остават в телефона по време на престоя им, така че не е необходима мрежова връзка, за да използват мобилния ключ.

 

    

СИСТЕМЕН СОФТУЕР OnPortal

    

 

 • Мащабируема система, предназначена да поддържа както малки така и големи хотели, до 6000 стаи

 • Лесен за обучение и използване софтуер

 • Работи с най-новата операционна система Microsoft Windows

 • Разработен с използване на най-новите стандарти за сигурност

 • Съвместим с магнитна, чип и RFID (13.56 MHzMIFARE® Classic / EV1, Plus или Ultralight C) технологии

 • Решението за мобилни ключове на Onity DirectKey позволява на гостите да използват своя смартфон като ключ на вратата, както за големите хотелски вериги, така и за отделни хотели

 • Позволява управление на много USB енкодери и много работни станции

 • Многосекторно RFID кодиране, многопистово магнитно кодиране за ефективно взаимодействие със системи на трети страни

 • Директен интерфейс с PMS или POS системи

 • Възможности за многопоточен PMS интерфейс

 • Ролеви достъп до софтуера, позволяващ на потребителите да изпълняват само необходимите задачи

 • Портативен програматор може да бъде всеки таблет или лаптоп с инсталиран Windows

 • Обратно съвместим с всички предишни модели брави и четци на Онити

 • Способен да контролира широк спектър от други опции на Onity: сейфове в стаята, енергоспестяващи устройства, стенни четци и др.

 • Поетапен миграционен път, лесно надграждане, позволяващо постепенна подмяна на оборудване

 • Вградена платформа SQL Server Compact Edition

 • Съвместим с отдалечено кодиране и киоск системи

 Начало                                                                                                                                                                                                         Повече за Onity

    

Елтур - 95 ООД  Тел: 02 955 5318, 957 1392, 955 5317, 955 1349, 855 5081 факс: 02 955 6114