СОФТУЕР ЗА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ

ХОТЕЛСКИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

     

Бърза, точна и надеждна работа

Гъвкав мениджмънт и сигурен контрол

Гарантирана и навременна поддръжка

 

 

 

 

     Фирма ЕЛТУР - 95 разработва от 1988 г. софтуер за хотели и ресторанти.  Хотелска компютърна система ”Рецепция” работи в над 200 хотелски комплекса, а над 300 заведения за хранене и развлечение ползват Ресторантска компютърна система "B.A.R.B.Q.". 

 

     Натрупаният богат опит  ни дава  основание да  предлагаме цялостни решения  с  гаранция  за качество,  сигурна и точна работа.  Задълбоченото  обучение по възможностите  на  системите,   наличието  на   множество  функции  и  настройки  позволява   на клиентите  ни  свобода  в  конфигурирането и води до ефикасно управление на обектите. Екипите ни са на разположение 24 часа за гарантиране на  навременна поддръжка. 

 

     От 1991 г. фирма ЕЛТУР - 95  е дистрибутор за България на Американската фирма Onity  за продажба, инсталиране и сервиз на хотелски електронни брави с магнитни, чип и безконтактни карти.

 

 

      ЕЛТУР - 95  приема политика за поддържане и непрекъснато подобрение на качеството и на информационната сигурност чрез прилагане на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС ISO/IEC 27001:2017, като средство за  утвърждаване доброто име и репутация на фирмата.    

 

   

 

 

 

Начало

 

 

 

Елтур - 95 ООД  Тел: 02 955 5318, 957 1392, 955 5317, 955 1349, 855 5081 факс: 02 955 6114