СОФТУЕР ЗА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ

ХОТЕЛСКИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

    

  ХОТЕЛСКА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА "РЕЦЕПЦИЯ"

ХКС “Рецепция” е система, управляваща дейноста на рецепцията на всеки  хотелски комплекс. В нея е натрупан многогодишен опит от реална експлоатация в различен тип обекти: градски, морски, планински, балнеохотели, апартаментни комплекси и др.. Има модули за управление на:

Балнеологичен / Спа комплекс 

Конгресен туризъм,  мероприятия  и зали

Клиентски карти, намаления, картова бонус система

Собственост, сейфове, трансфери

В базовата конфигурация са включени функциите по:

 • Обслужване на процесите по резервиране на хотелски стаи, хотелски съоръжения и услуги (зали, балнеология, спортни съоръжения, заведения за хранене);

 • Обслужване на процесите по приемане, обработване, движение и изпращане на гости и мероприятия;

 • Пълно обслужване на плащанията в хотела, включващо напълно автоматизирано следене на задълженията, издаване на платежни документи (сметки, фактури, кредитни известия, авансови плащания) и изготвяне на счетоводни отчети;

 • Водене на богата статистика по множество критерии и показатели за дейността на хотела;

 • Поддържане на архиви и истории за отминали събития без ограничения във времето;

 • Поддържане на защитени достъпи до отделните функции;

 • Поддържане на профили на гости;

 • Гъвкаво преконфигуриране и добавяне на нови елементи към структурите на хотела;

 • Възможности за разширяване на справочната част без допълнително препрограмиране;

 • Подсигурена защита на базата данни от хардуерни сривове чрез средства за архивиране на информацията;

 • Работа в локална мрежа с Windows 7/8/10.

Интерфейси:  

 • Към счетоводни продукти: Ажур , Бизнес Навигатор, Микроинвест Делта, Work Flow, Плюс-Минус, Астра , AS Win , Мега Софт, Профит Софт, Поликонт;

 • За тарифиране на телефонни централи поддържащи RS 232  и TCP/IP трансфер;

 • Към фискални устройства на фирмите: Датекс, Дейзи, Елтрейд и Тремол;

 • За управление на електронни заключващи системи: Onity, Ilco Unican, Kaba, Adel, Salto, Hafele, Saflok, Omnitec, Xeeder, Bulsyst,   Vingcard, Комтех, ReyLocks, BonWin, Тераком, Камсек;

 • За интеграция с платформите за издаване на електронни фактури: eFaktura и e-invoice;

 • Към Ресторантски компютърни системи  “B.A.R.B.Q.” и  “KASYS” за приемане на вътрешен кредит от заведенията;

 • Към софтуерен продукт “ProStatistics”за разрешаване и тарифиране на Интернет за гостите на хотела;

 • Към хотелски интерактивни информационни системи;

 • WEB интерфейс към собствен канал за онлайн резервации HCSWebBook Engine;

 • За връзка с устройство за четене на паспорти и лични карти по стандарт ICAO 9303;

 • За връзка с банков ПОС Терминал за плащане с дебитни/кредитни карти;

 • За двустранна комуникация с канални мениджъри yieldPlanet и Travelline.

 • За връзка с ЕСТИ - генериране на CSV файл

Application Server  и  Remote Client      

 • Осигуряват отдалечен достъп в реално време през Интернет до базата данни на хотела;

 • Позволява пълно отдалечено управление на резервационния модул;

 • Извличане на справки, следене на касовата наличност и плащанията;

 • Възможност за конфигуриране на тарифи, тарифни особености, специални сезони, договори, услуги, намаления, профили на гости;

 • Отдалечено управление на модула за он лайн резервации от сайта на хотела.

    

                                                                                                                                                                                                                                     Начало

    

Елтур - 95 ООД